Skip to main content

Q3/2023

HDB - Báo cáo KQKD 9T/2023: Biên lãi thuần được duy trì, chất lượng tài sản giảm