Skip to main content

Q3/2023

IDC - Cập nhật KQKD 9T/2023: Doanh thu và lợi nhuận giảm, mảng BĐS KCN về đích KH năm