Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch tiền

Hướng dẫn Chuyển tiền

 1. Chuyển tiền qua website

Tìm kiếm biểu tượng Tiện ích, chọn Chuyển tiền hoặc nhấn phím F8 (fn+F8)

 Nhập 4 thông tin trong phần Tài khoản nhận, gồm có:

 • Loại yêu cầu: Chọn “Chuyển khoản sang NH đã đăng ký trước” để rút tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán.
 • Tài khoản ngân hàng: Nhập tài khoản muốn nhận tiền
 • Số tiền muốn chuyển: Nhập số tiền muốn chuyển
 • Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung
 1. Chuyển tiền qua ứng dụng TVS Mobile

Để thực hiện Chuyển tiền, Quý khách chọn Mở rộng tại thanh điều hướng:

Tại phần Giao dịch tiền, Quý khách chọn Chuyển tiền.

Tại màn hình Chuyển tiền, để thực hiện rút tiền khỏi tài khoản chứng khoán, Quý khách thực hiện các bước sau:

 • Chọn mục Chuyển tiền Bên ngoài (1)
 • Chọn Tài khoản nhận tiền (2)
 • Nhập Số tiền muốn chuyển (3)
 • Chọn Đồng ý (4)

 • Nhập Smart PIN (5)
 • Lưu PIN cho lần giao dịch sau (6)
 • Chọn Tiếp tục (7)
 • Nhập Smart OTP (8)Xác nhận (9)

Sau khi xác nhận, màn hình sẽ hiển thị thông báo:

Trạng thái chuyển tiền sẽ được cập nhật ở Lịch sử chuyển tiền:

Sau khi xử lý xong, tiền sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của Quý khách, đồng thời TVS sẽ gửi tin nhắn thông báo trừ tiền trong tài khoản:

Chúc Quý khách giao dịch thành công!