Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên app TVS Mobile

Hướng dẫn Đặt lệnh trên ứng dụng TVS Mobile

Để thực hiện các thao tác liên quan đến lệnh, Quý khách chọn Đặt lệnh ở thanh điều hướng:

Để thực hiện giao dịch, Quý khách thực hiện cách bước sau:

  • Nhập Mã chứng khoán (1) muốn mua/bán
  • Chọn Mua/Bán (2)
  • Chọn Tài khoản (3) muốn giao dịch (nếu Quý khách có từ 2 tài khoản trở lên)
  • Chọn Lệnh giao dịch: LO, ATO, ATC (4)
  • Nhập Giá (5)Khối lượng (6) muốn giao dịch
  • Xác nhận Mua/Bán (7)

Tại màn hình Xác nhận lệnh, Quý khách nhập Smart PIN (8)Lưu PIN (9) cho các lần giao dịch sau rồichọn Tiếp tục (9).

Sau khi nhập Smart PIN, mã OTP sẽ được gửi về máy Quý khách. Nhập Smart OTP (11) và bấm Xác nhận (12) để hoàn tất.

Xác nhận xong, màn hình hiển thị thông báo đặt lệnh thành công.

Chúc Quý khách giao dịch thành công!