Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên app TVS Mobile

Hướng dẫn đăng nhập và cài đặt tài khoản trên ứng dụng TVS Mobile

  1. ĐĂNG NHẬP

Quý khách tìm kiếm (1)tải (2) ứng dụng "TVS Mobile" trên CH Play (hệ điều hành Android) hoặc trên App Store (hệ điều hành IOS)

  1. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN
  • Quý khách nhập Mã khách hàng (1) Mật khẩu đăng nhập (2) đã được gửi vào email cá nhân khi đăng ký mở tài khoản (Xem hướng dẫn Đăng ký mở tài khoản tại đây)
  • Bấm vào Đăng nhập (3) để hiển thị trang chủ ứng dụng TVS Mobile

  • Màn hình đăng nhập thành công hiển thị như sau:
  1. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN

3.1. Đổi mật khẩu

Chọn biểu tượng Thông tin tài khoản ở góc trái màn hình.

Chọn mục Đổi mật khẩu.

Nhập Mật khẩu cũ (1), Mật khẩu mới (2)Xác nhận mật khẩu mới (3) rồi bấm chọn Đồng ý (4).

3.2. Cài đặt Face ID/Touch ID

Tại màn hình Thông tin tài khoản, chọn Cài đặt Face ID.

Nhập Mật khẩu và bấm Xác nhận đăng ký để kích hoạt chức năng này.

Xác thực bằng khuôn mặt/vân tay.

Sau khi cài đặt, màn hình hiển thị thông báo đăng ký thành công.

3.3. Thay đổi kiểu xác thực

Tại màn hình Thông tin tài khoản, chọn Thay đổi kiểu xác thực.

Chọn kiểu xác thực Quý khách muốn: PIN động, OTP hoặc Smart OTP.

Nhập Smart PIN (1) đã đăng ký và bấm chọn Tiếp tục (2).

Nhập mã OTP vừa gửi về Email/SMS để hoàn thành.

Sau khi cài đặt, màn hình hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Chúc Quý khách cài đặt thành công!