Skip to main content

Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn Mở tài khoản tại quầy

Để mở tài khoản, Quý khách có thể đến trụ sở Công ty Chứng khoán Thiên Việt (Thiên Việt Securities), nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

- Địa điểm giao dịch: Tầng 15, Tòa nhà HAREC, Số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

- SĐT liên hệ: 024 3248 4820

- Các giấy tờ Quý khách cần mang theo khi đến mở tài khoản:

Đối với khách hàng là Cá nhân trong nước

(1) Chứng minh thư/Căn cước công dân: bản gốc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân còn hiệu lực

Đối với khách hàng là Tổ chức trong nước

(1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có công chứng;

(2) Quyết định bổ nhiệm người tham gia điều hành tài khoản và người giao dịch: 01 bản sao có công chứng;

(3) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của những người tham gia điều hành tài khoản và người đại diện giao dịch: 01 bản sao công chứng;

(4) Giấy đăng ký mẫu dấu: 01 bản sao có công chứng;

(5) Quyết định của HĐQT/HĐTV về việc ký hợp đồng giao dịch ký quỹ (margin) (nếu có): 01 bản sao có công chứng.

Đối với khách hàng là Cá nhân nước ngoài

(1) Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản

(2) Phiếu thông tin cá nhân nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản

(3) Hộ chiếu: 02 bản sao công chứng

Đối với khách hàng là Tổ chức nước ngoài

(1) Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản

(2) Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

(3) Giấy chỉ định người đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

(5) Hộ chiếu của người đại diện được chỉ định của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản sao

(6) Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tại nước sở tại: 01 bản sao có công chứng

(7) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh của tổ chức tại Việt Nam: 01 bản sao công chứng (nếu có)

Đối với khách hàng là Quỹ đầu tư nước ngoài

(1) Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

(2) Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

(3) Giấy chỉ định người đại diện của quỹ đầu tư nước ngoài: 01 bản

(4) Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đại diện được chỉ định của quỹ đầu tư nước ngoài

(5) Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ tại nước sở tại: 01 bản sao có công chứng.

(6) Hoặc tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức do cơ quan quản lý có thẩm quyền.

(7) Hoặc Bản cáo bạch, Hợp đồng tín thác hoặc Biên bản thỏa thuận góp vốn.

(8) Hoặc Điều lệ Công ty quản lý quỹ (nếu là quỹ đầu cơ)

(*) Hồ sơ mở tài khoản của Nhà đầu tư nước ngoài cần được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp thức hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.