Skip to main content

Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn Mở tài khoản trực tuyến ứng dụng eKYC

CHUẨN BỊ:

- Điện thoại có kết nối Internet, có gắn camera

- CMND/CCCD/CMSQ còn hiệu lực

 

THAO TÁC THỰC HIỆN:

Truy cập vào website https://acc.tvs.vn/, sau đó thực hiện mở tài khoản với 3 bước:

Bước 1: Nhập Thông tin đăng ký bao gồm:

+ SĐTđịa chỉ email mở tài khoản

Lưu ý:         

·       SĐT và e-mail phải là SĐT và e-mail đăng ký lần đầu tại TVS.

·       Nếu nhập SĐT và e-mail đã từng đăng ký, hệ thống sẽ báo “SĐT/Email này đã tồn tại”, Quý khách vui lòng đổi sang SĐT và e-mail khác.

·       Nếu Quý khách muốn sử dụng 01 SĐT/Email cho nhiều tài khoản, vui lòng liên hệ hotline TVS để được hỗ trợ.

+ Mã OTP được gửi về SĐT và email vừa đăng ký để xác nhận.

Bước 2: Nhập Thông tin nhận diện:

+ Tải ảnh CCCD/CMND/CMSQ

+ Thực hiện các động tác để xác nhận khuôn mặt

Bước 3: Điền và xác nhận lại Thông tin cá nhân & dịch vụ để hoàn tất mở tài khoản.

Sau khi đăng ký thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:

 

Quý khách vui lòng đợi và kiểm tra tài khoản được kích hoạt tại tin nhắn gửi về SĐT và địa chỉ email đã đăng ký.