Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên app TVS Mobile

Hướng dẫn Nộp tiền và Rút tiền trên ứng dụng TVS Mobile

Để thực hiện giao dịch tiền, Quý khách chọn Mở rộng tại thanh điều hướng:

Tại phần Giao dịch tiền, Quý khách chọn Nộp tiền hoặc Chuyển tiền tùy mục đích giao dịch.

  1. Nộp tiền vào tài khoản

Màn hình Nộp tiền cung cấp 2 cách để Quý khách có thể nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của mình như sau:

Quý khách sử dụng ứng dụng Ngân hàng của mình để thực hiện chuyển khoản cho 1 trong các tài khoản trên.

Sau khi giao dịch thành công, TVS sẽ gửi tin nhắn thông báo tiền về tài khoản của Quý khách:

Quý khách kiểm tra lại tài khoản chứng khoán trên màn hình Trang chủ:

  1. Rút tiền khỏi tài khoản

Tại màn hình Chuyển tiền, để thực hiện rút tiền khỏi tài khoản chứng khoán, Quý khách thực hiện các bước sau:

  • Chọn mục Chuyển tiền Bên ngoài (1)
  • Chọn Tài khoản nhận tiền (2)
  • Nhập Số tiền muốn chuyển (3)
  • Chọn Đồng ý (4)

  • Nhập Smart PIN (5)
  • Lưu PIN cho lần giao dịch sau (6)
  • Chọn Tiếp tục (7)
  • Nhập Smart OTP (8)Xác nhận (9)

Sau khi xác nhận, màn hình sẽ hiển thị thông báo:

Trạng thái chuyển tiền sẽ được cập nhật ở Lịch sử chuyển tiền:

Sau khi xử lý xong, tiền sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của Quý khách, đồng thời TVS sẽ gửi tin nhắn thông báo trừ tiền trong tài khoản:

Chúc Quý khách giao dịch thành công!