Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên Website

Hướng dẫn Quản lý lệnh giao dịch trên website

1. Đặt lệnh nhanh

- Có 4 cách đặt lệnh như sau:

Cách 1: Chọn Mua/Bán tại góc trái trên cùng màn hình để đặt lệnh.

Cách 2: Chọn vào biểu tượng để hiển thị các lựa chọn Mua/Bán.

Được phát triển để nhà đầu tư thực hiện thao tác nhanh khi đang thao tác ở tất cả các màn hình khác nhau của hệ thống. Các thao tác bao gồm:

•         Đặt lệnh mua, bán

•         Tìm kiếm thông tin chứng khoán

Cách 3: Đặt lệnh bằng cách bấm vào thanh giá/khối lượng trên bảng giá

Cách 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B để mua, hoặc Ctrl + S để bán tại bất kỳ màn hình nào.

- Thao tác đặt lệnh gồm có:

Bước 1: Chọn loại lệnh Mua/Bán

Bước 2: Nhập Số tài khoản đặt lệnh, Mã chứng khoán, Giá mua/bán trong biên độ giá trần-sàn, chọn Nhóm lệnh/Mua bán tối đa

Bước 3: Chọn Mua/Bán

Bước 4: Nhập mã PIN và chọn Xác nhận

2. Hủy lệnh (thiếu ảnh minh họa)

- Để quan sát trạng thái của các lệnh đã đặt, NĐT thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng Giao dịch hoặc nhấn phím F7 (fn + F7).

Bước 2: Chọn Trạng thái lệnh

Bước 3: Chọn xem Lệnh trong ngày/Lệnh trước ngày

- Trong mục Trạng thái lệnh, NĐT cũng có thể hủy lệnh theo hướng dẫn sau:

  • Hủy nhiều lệnh

Bước 1: Tick vào ô vuông trước lệnh muốn hủy

Bước 2: Chọn ô Hủy các lệnh được chọn

Bước 3: Nhập mã PIN và xác nhận hủy

  • Hủy toàn bộ lệnh

Bước 1: Chọn ô Hủy tất cả

Bước 2: Nhập mã PIN và xác nhận hủy