Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên Website

Hướng dẫn Sử dụng bảng giá trên website

Chọn biểu tượng Bảng giá ở thanh công cụ hoặc gõ phím F6 (fn+F6) để theo dõi diễn biến của các cổ phiếu theo rổ cổ phiếu và danh mục. Ở tab này, NĐT có thể thao tác:

[1] Chọn danh mục

·       Theo sàn: HSX, HNX, UPCOM, VN30,…

·       Theo danh mục nắm giữ, danh mục theo dõi tự tạo

[2] Tìm kiếm cổ phiếu

[3] Lọc cổ phiếu

·       Theo diễn biến giá: Tăng, giảm mạnh nhất, Giao dịch nhiều nhất,…

·       Top nước ngoài mua/bán

[4] Chuyển chế độ xem bảng (dạng lưới/dạng thẻ)

- Bấm vào từng mã cổ phiếu để xem thông tin chi tiết về khối lượng, giá trị giao dịch, độ sâu thị trường, biểu đồ kỹ thuật, lịch sử khớp lệnh và các tin tức liên quan.

1.1. Tạo nhóm cổ phiếu yêu thích để theo dõi

Bước 1: Bấm vào Danh mục, nhập tên danh mục theo dõi

Bước 2: Bấm vào dấu cộng để thêm danh mục

Bước 3: Nhập và bấm chọn mã chứng khoán muốn theo dõi. Bấm vào nút để xóa nếu muốn.

Bước 4: Bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa để thêm/bớt mã cổ phiếu. Tick vào các mã muốn theo dõi và chọn Tiếp tục

1.2. Thông tin chứng khoán của từng mã cổ phiếu

Từ Bảng giá, bấm chọn mã chứng khoán muốn xem, màn hình hiển thị hộp thoại như dưới đây. Chọn vào các mục để xem thông tin chứng khoán:

[1] Theo thời gian

[2] Theo giá

[3] Theo khối lượng

[4] Theo mua-bán

[5] Theo tin tức