Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên app TVS Mobile

Hướng dẫn Sửa và hủy lệnh trên ứng dụng TVS Mobile

Để sửa/hủy lệnh, Quý khách thực hiện các thao tác sau:

  • Ở màn hình Đặt lệnh (1), chọn Sổ lệnh (2) để xem các lệnh đã đặt trong ngày.
  • Bấm chọn lệnh muốn sửa/hủy (3)

Thông tin về lệnh đặt hiển thị như sau:

Quý khách chọn Hủy, Sửa hoặc Mua thêm tùy ý muốn.

  1. Sửa lệnh

Sau khi bấm chọn Sửa, Quý khách thực hiện các thao tác sau:

  • Sửa Giá (1), Khối lượng (2)Loại lệnh (3)
  • Bấm chọn Sửa (4), mã OTP sẽ được gửi về tin nhắn của Quý khách.
  • Nhập Smart OTP (1) vừa được gửi về máy
  • Bấm Xác nhận (2)

Sau khi xác nhận, màn hình hiển thị thông báo nhận lệnh thành công:

Quý khách bấm chọn Sổ lệnh để xem lệnh đang chờ khớp:

  1. Hủy lệnh

Sau khi bấm chọn Hủy, màn hình sẽ hiển thị danh sách lệnh hủy. Quý khách bấm chọn Xác nhận.

Quý khách nhập Smart OTP (1) vừa gửi về máy và bấm Xác nhận (2) để hoàn tất xác nhận hủy lệnh.

Sau khi hủy lệnh, màn hình sẽ hiển thị thông báo hủy lệnh thành công.

Quý khách chọn Sổ lệnh để xem các lệnh vừa hủy:

Chúc Quý khách giao dịch thành công!