Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên Website

Hướng dẫn Xem trạng thái lệnh trên website

Để quan sát trạng thái của các lệnh đã đặt, NĐT thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng Giao dịch hoặc nhấn phím F7 (fn + F7).

Bước 2: Chọn Trạng thái lệnh

Bước 3: Chọn xem Lệnh trong ngày/Lệnh trước ngày