Skip to main content

Vàng

Đầu tư Vàng

Vàng được xem là một tài sản, kênh đầu tư giống như thị trường chứng khoán. Vàng là một loại vật chất có nguồn cung giới hạn dẫn tới khả năng giữ giá trị cao cùng với khả năng trao đổi, giao dịch ở bất kì quốc gia nào nhờ lòng tin sâu sắc của loài người qua hàng ngàn năm lịch sử về giá trị của kim loại này. Do những đặc tính nêu trên, khi nền kinh tế có rủi ro lạm phát hay rủi ro chiến tranh hiện hữu thì vàng sẽ là nơi trú ẩn mà các nhà đầu tư thường nghĩ tới.