Skip to main content

Các khái niệm Chứng khoán cơ bản

IPO là gì?

IPO là lần đầu tiên một công ty chào bán cổ phần của mình cho công chúng qua sàn giao dịch chứng khoán. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt IPO sẽ trở thành cổ đông của công ty. IPO có nhiều lợi ích cho công ty như tăng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho các nhà đầu tư có thể dễ dàng giao dịch cổ phiếu của mình, được xác định giá trị thực dựa trên sự cạnh tranh và cung cầu thị trường khiến việc tiếp cận thị trường vốn trở nên dễ dàng hơn.