Skip to main content

Các loại rủi ro trong đầu tư Chứng khoán

Rủi ro tín dụng (Credit Risk) là gì?

Rủi ro tín dụng là rủi ro khi khả năng một người bên cho vay có không được trả nợ đầy đủ và trả nợ đúng hạn., dẫn đến tổn thất cho người cho vay. Điều này có thể xảy ra do nhiều yếu tố như suy thoái kinh tế, tình hình cá nhân của người vay rủi ro người của bên vay, hoặc biến động trong lãi suất. Khi rủi ro tín dụng tăng lên, người cho vay trở nên cẩn trọng hơn và có thể hạn chế các hoạt động cho vay.

Rủi ro tín dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán theo nhiều cách:

-          Tăng chi phí vay cho các doanh nghiệp: Khi rủi ro tín dụng cao, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với chi phí vay cao hơn vì bên cho vay đòi hỏi lãi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro tín dụng tăng cao. Điều này có thể khiến cho việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

-          Suyự giảm niềm tin của nhà đầu tư: Khi nhà đầu tư đánh giá rủi ro tín dụng là cao, nhà đầu tư thường do dự với tài sản có rủi ro cao và rút tiền khỏi thị trường chứng khoán. Điều này có thể dẫn đến sự giảm giá cổ phiếu và làm cho việc các công ty huy động vốn thông qua cổ phiếu trở nên khó khăn.

-          Suy thoái kinh tế: Rủi ro tín dụng thường liên quan đến suy thoái kinh tế, khi doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế yếu hoặc suy thoái. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về nợ, phá sản và tăng thất nghiệp, từ đó ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chứng khoán.

-          Tăng độ biến động: Rủi ro tín dụng cũng có thể dẫn đến sự tăng độ biến động trên thị trường chứng khoán. Điều này xảy ra vì nhà đầu tư có xu hướng mua và bán cổ phiếu theo các sự kiện về rủi ro tín dụng.

Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đầu tư vào một danh mục đa dạng các tài sản và đánh giá cẩn thận khả năng trả nợ của các công ty trước khi đầu tư.