Skip to main content

Thị trường chứng khoán

Trái Phiếu là gì ?

Trái phiếu là một dạng chứng khoán nợ được tạo ra khi nhà đầu tư cho một tổ chức mượn tiền. Chúng là một công cụ thu nhập cố định vì thông thường chúng trả một khoản lãi định kỳ cho nhà đầu tư và có thời gian đáo hạn cụ thể. Lãi suất của trái phiếu tương quan với rủi ro được thị trường đánh giá thông qua các giao dịch, lãi suất càng cao đi kèm với rủi ro lớn và ngược lại.