Skip to main content

Phân tích doanh nghiệp

Tỷ lệ free float là gì? Tầm quan trọng của tỷ lệ free float trong đầu tư

Free float đề cập đến số lượng cổ phiếu của một công ty mà có sẵn để giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán. Điều này đối lập với số lượng cổ phiếu bị hạn chế, được giữ bởi những người nội bộ như các nhân viên nội bộ, thành viên hội đồng quản trị và cổ đông lớn.

Tỷ lệ free float là một chỉ số quan trọng mà nhà đầu tư nên xem xét vì nó ảnh hưởng đến:

-          Tính thanh khoản: Tỷ lệ free float cao hơn chỉ ra tính thanh khoản lớn hơn, có nghĩa là dễ dàng mua bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Điều này quan trọng đặc biệt đối với nhà đầu tư muốn nhanh chóng nhập hoặc thoát khỏi một vị thế

-          Biến động giá: Free float thấp có thể dẫn đến biến động giá cao, vì các giao dịch nhỏ có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu. Điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, nhưng nó mang lại rủi ro lớn cho nhà đầu tư dài hạn.

-          Vốn hóa thị trường: Free float được sử dụng để tính toán vốn hóa thị trường tự do của một công ty, đó là một biểu thị chính xác hơn về kích thước thị trường của nó so với việc chỉ sử dụng tổng số cổ phiếu lưu hành. Điều này quan trọng vì nhà đầu tư thường sử dụng vốn hóa thị trường để so sánh giữa các công ty khác nhau.

-          Thao túng giá: Free float nhỏ hơn có thể dễ bị ảnh hưởng bởi thao túng giá, vì các nhà đầu tư lớn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến giá bằng cách mua hoặc bán số lượng cổ phiếu đáng kể .

-          Đưa vào các rổ chỉ số chứng khoán: Một số chỉ số cổ phiếu như VN30 có yêu cầu tỷ lệ free float tối thiểu để công ty được đưa vào nằm trong rổ chỉ số này. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu của một công ty, vì việc được nằm trong một chỉ số quan trọng có thể dẫn đến việc tăng cường tiếp cận và dòng vốn tiềm năng.