Skip to main content

Tổng hợp mô hình Nến

Các mẫu đồ thị hình Tổng hợp mô hình Nến

Các mô hình biểu đồ nến là một loại công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng hình dạng và màu sắc của các cây nến để xác định các biểu đồ giá tiềm ẩn trong một chứng khoán. Mỗi cây nến bao gồm một thân, đại diện cho sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, và hai đuôi hoặc bóng, đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Các mẫu hình nến được phân loại thành ba nhóm chính: đảo chiều tăng, đảo chiều giảm và tiếp diễn xu hướng.

Nến đảo chiều tăng: Những mô hình này cho biết một xu hướng giảm có thể đang đảo chiều và giá của chứng khoán có khả năng tăng. Một số ví dụ:

-          Hammer – Nến búa : Một cây nến có thân nhỏ với đuôi dài ở phía dưới và nó giống nến Hanging man nhưng đối lập xu hướng. Nó cho biết áp lực bán đã mạnh mẽ nhưng sau đó đã được áp lực mua vượt qua.

-          Inverted hammer – Nến búa ngược: Một cây nến có đuôi (hoặc bóng) phía trên thân cây nến nên dài ít nhất gấp đôi so với thân và nó giống nến Shooting Star nhưng đối lập xu hướng. Nến này hình thành sau một giai đoạn giảm giá liên tục.

-          Bullish Marubozu – Nến bao phủ tăng: Một cây nến có thân nến lớn, không có bóng nến, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Nến đảo chiều giảm: Những mô hình này cho biết một xu hướng tăng có thể đang đảo chiều và giá của chứng khoán có khả năng giảm. Một số ví dụ:

-          Shooting star – Nến lấp đầy giảm: Một cây nến có đuôi (hoặc bóng) phía trên thân cây nến nên dài ít nhất gấp đôi so với thân và nó giống nến Inverted hammer nhưng đối lập xu hướng. Nến này hình thành sau một giai đoạn tăng giá liên tục.

-          Hanging man – Nến người treo cổ: Một cây nến có thân nhỏ với đuôi dài ở phía trên và nó giống nến Harmer nhưng đối lập xu hướng. Nó cho biết áp lực mua đã mạnh mẽ nhưng sau đó đã bị áp lực bán vượt qua.

-          Bearish Marubozu – Nến bao phủ giảm: Một cây nến có thân nến lớn, không có bóng nến, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Nến tiếp diễn xu hướng: Những mô hình này gợi ý rằng xu hướng hiện tại có khả năng tiếp diễn. Một số ví dụ:

-          Doji : Nến này xảy ra khi một chứng khoán mở và đóng cửa ở cùng một giá. Thường được xem là dấu hiệu của sự do dự trên thị trường.

-          Snipping top: Một cây nến có thân nến nhỏ, bóng nến trên và dưới dài.