Skip to main content

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo Envelope là gì? Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật Envelopes

Chỉ báo Envelope là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp xác định phạm vi biến động giá (biến động cao hay thấp) và xu hướng giá tiềm năng. Nó bao gồm:

-          Đường trung bình động (MA): Là đường trung tâm của chỉ báo, thường sử dụng SMA (đường trung bình động đơn giản) hoặc EMA (đường trung bình động lũy thừa).

-          Dải trên và dưới: Được vẽ cách đường MA một khoảng cách nhất định, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của đường MA.

Cách thức hoạt động:

-          Khi giá di chuyển gần dải trên, có thể cho thấy tình trạng mua quá mức và tiềm năng đảo chiều xu hướng giảm.

-          Khi giá di chuyển gần dải dưới, có thể cho thấy tình trạng bán quá mức và tiềm năng đảo chiều xu hướng tăng.

-          Độ rộng của dải cho thấy mức độ biến động giá:

      • Dải rộng: Biến động cao, thị trường không ổn định.
      • Dải hẹp: Biến động thấp, thị trường ổn định.

Ứng dụng giao dịch:

Xác định xu hướng: Khi giá di chuyển và phá vỡ dải trên/dưới, có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng mới hình thành.

Xác định điểm mua/bán:

-       Mua khi giá chạm dải dưới và bật lên.

-       Bán khi giá chạm dải trên và quay xuống.

Xác định điểm cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ khi giá di chuyển ngược xu hướng sau khi vào lệnh.