Skip to main content

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo Zigzag là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zigzag là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến giúp xác định xu hướng giá và các điểm đảo chiều tiềm năng. Nó hoạt động bằng cách kết nối các điểm cao và thấp trên biểu đồ giá, tạo ra các đường gấp khúc (zigzag) giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung biến động giá và xu hướng thị trường.

Cách thức hoạt động:

+  Chỉ báo Zigzag dựa trên 3 tham số chính:

-       Độ sâu (Depth): Xác định mức độ biến động giá tối thiểu để tạo ra một đường zigzag mới.

-       Độ lệch (Deviation): Xác định góc tối thiểu giữa hai đường zigzag liên tiếp.

-       Backstep (Biên độ): Xác định số lượng nến giá phải di chuyển ngược chiều trước khi tạo ra một đường zigzag mới.

+  Khi giá di chuyển, chỉ báo Zigzag sẽ tự động điều chỉnh các đường zigzag để phù hợp với biến động giá.

Ứng dụng trong giao dịch:

-          Xác định xu hướng: Các đường zigzag hướng lên cho thấy xu hướng tăng, và ngược lại.

-          Xác định điểm đảo chiều: Các điểm uốn cong của đường zigzag có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.

-          Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Các điểm cao và thấp của đường zigzag có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo Zigzag:

-          Giao dịch theo xu hướng: Mua khi giá vượt qua đường zigzag hướng lên và bán khi giá đường zigzag hướng xuống.

-          Giao dịch đảo chiều: Bán khi giá tạo ra một đỉnh cao mới sau một xu hướng tăng, và mua khi giá tạo ra một đáy thấp mới sau một xu hướng giảm.