Skip to main content

Mô hình kỹ thuật

Lý Thuyết Sóng Elliot Cơ Bản

Lý thuyết sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật được sáng tạo bởi Ralph Nelson Elliott. Lý thuyết này cho rằng thị trường tài chính di chuyển theo các mô hình sóng lặp đi lặp lại, và việc xác định được các mô hình này có thể giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá cả tương lai.

+ Cấu trúc sóng Elliott: Mô hình sóng Elliott cơ bản nhất bao gồm 8 sóng, được chia thành 5 sóng đẩy (impulse waves) và 3 sóng điều chỉnh (corrective waves):

-          Sóng đẩy là các sóng di chuyển theo xu hướng chính, có thể là xu hướng tăng hoặc giảm. Sóng đẩy được chia thành 5 sóng nhỏ, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó, sóng 1 là sóng đầu tiên của xu hướng, sóng 3 là sóng mạnh nhất và sóng 5 là sóng cuối cùng của xu hướng.

-          Sóng điều chỉnh là các sóng di chuyển ngược lại xu hướng chính. Sóng điều chỉnh được chia thành 3 sóng nhỏ, được đánh số từ A đến C. Trong đó, sóng A là sóng đầu tiên của sóng điều chỉnh, sóng C là sóng mạnh nhất và sóng B là sóng điều chỉnh giữa sóng A và sóng C.

+ Lý thuyết sóng Elliott có một số nguyên tắc cơ bản, bao gồm:

-          Tỷ lệ Fibonacci: Các sóng Elliott thường tuân theo các tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như tỷ lệ 0,618, 0,786 và 1,618.

-          Nhịp độ sóng: Mỗi sóng trong một mô hình sóng Elliott thường có thời gian và độ dài tương tự nhau.

-          Sự tái diễn: Các mô hình sóng Elliott có thể xuất hiện ở các khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn.

+ Ưu điểm

-          Cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường: Lý thuyết sóng Elliott có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường hiện tại và xu hướng thị trường tương lai.

-          Giúp xác định các điểm mua bán: Lý thuyết sóng Elliott có thể giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua bán hợp lý.

-          Giúp quản lý rủi ro: Lý thuyết sóng Elliott có thể giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

+ Nhược điểm

-          Khó xác định chính xác các sóng Elliott: Việc xác định sóng Elliott đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm.

-          Lý thuyết sóng Elliott không phải là một công cụ dự đoán hoàn hảo: Lý thuyết sóng Elliott chỉ cung cấp các khả năng dự đoán, và nhà đầu tư vẫn cần sử dụng các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

+ Cách sử dụng lý thuyết sóng Elliott

-          B1 - Xác định xu hướng chính: Xu hướng chính là xu hướng dài hạn của thị trường. Xu hướng chính có thể là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.

-          B2 - Xác định các sóng đẩy: Sóng đẩy là các sóng di chuyển theo xu hướng chính.

-          B3 - Xác định các sóng điều chỉnh: Sóng điều chỉnh là các sóng di chuyển ngược lại xu hướng chính.

-          B4 - Sau khi xác định được các sóng Elliott, nhà đầu tư có thể sử dụng các nguyên tắc của lý thuyết sóng Elliott để dự đoán xu hướng giá cả, xác định các điểm mua bán và quản lý rủi ro.