Skip to main content

Mô hình kỹ thuật

Mô hình lá cờ (Flag) là gì? Cách giao dịch với mô hình lá cờ hiệu quả

Mô hình lá cờ là một mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Mô hình này có hình dạng như một lá cờ, bao gồm hai phần:

-          Cột cờ: Là phần thân của mô hình, thể hiện một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.

-          Lá cờ: Là phần hình chữ nhật nằm ngang sau cột cờ, thể hiện giai đoạn giá di chuyển hẹp và tích lũy sau xu hướng mạnh trước đó.

Cách giao dịch với mô hình lá cờ hiệu quả:

1. Xác định mô hình:

-          Cột cờ có độ dốc cao, thể hiện xu hướng mạnh.

-          Lá cờ có hình chữ nhật với hai đường trendline song song.

-          Khối lượng giao dịch giảm dần khi hình thành lá cờ.

2. Vào lệnh:

-          Mua: Khi giá bứt phá khỏi đường trendline trên của lá cờ (trong mô hình lá cờ tăng) với khối lượng giao dịch cao.

-          Bán: Khi giá bứt phá khỏi đường trendline dưới của lá cờ (trong mô hình lá cờ giảm) với khối lượng giao dịch cao.

3. Cắt lỗ:

-          Đặt lệnh cắt lỗ dưới đường trendline dưới của lá cờ (trong mô hình lá cờ tăng) hoặc trên đường trendline trên của lá cờ (trong mô hình lá cờ giảm).

4. Chốt lời:

-          Chốt lời bằng cách lấy độ dài của cột cờ cộng vào giá breakout (trong mô hình lá cờ tăng) hoặc trừ đi giá breakout (trong mô hình lá cờ giảm).