Skip to main content

Tổng hợp mô hình Nến

Nến Below the stomach

Mô hình nến Below the stomach là một mô hình nến kép báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá trong xu hướng tăng.

Đặc điểm:

-          Cây nến đầu tiên là cây nến tăng,.

-          Cây nến thứ 2 là cây nến giảm với gíá mở cửa của cây nến giảm thấp hơn giá mở cửa của cây nến tăng trước đó.

+ Ý nghĩa: Mô hình này gợi ý rằng phe bán đang gia tăng lực lượng và có thể đẩy giá xuống thấp hơn.