Skip to main content

Cơ bản về phân tích kỹ thuật

Tổng quan về Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự báo biến động giá chứng khoán cũng như các loại tài sản tài chính bằng cách sử dụng các loại biểu đồ giao dịch lịch sử và các dữ liệu liên quan tới giá và khối lượng giao dịch của chứng khoán đó. Nhờ đó nó giúp các nhà đầu tư có thể xác định xu hướng giá chứng khoán và các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật:

-          Giúp xác định xu hướng giá: từ đó giúp ta có đưa ra các quyết định giao dịch cũng như tìm ra các tín hiệu mua bán.

-          Khách quan và không thiên vị: Phương pháp này hoàn toàn dựa trên dữ liệu khách quan như giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ giúp giảm tác động của tâm lý nhà đầu tư lên các quyết định giao dịch.

-          Áp dụng được đa dạng thị trường: Phương pháp này có thể áp dụng đa cho nhiều thị trường bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật:

-          Bỏ qua các yếu tố về cơ bản: khi không xem xét các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và bối cảnh kinh tế.

-          Giả định tương tự: Phương pháp này giả định những gì xảy ra trong quá khứ thì sẽ lặp lại trong tương lai. Tuy nhiên, không phải lúc nào trong tương lai cũng sẽ xảy ra giống quá khứ.

-          GIải thích chủ quan: Dù dựa trên cùng một tập dữ liệu, các nhà đầu tư khác nhau có thể đưa ra các giao dịch khác nhau theo góc nhìn chủ quan của mỗi người.