Skip to main content

Học đầu tư

Bộ sách đầu tư chứng khoán kinh điển cho người mới bắt đầu

  • "Nhà đầu tư thông minh" của Benjamin Graham: Được coi là kinh thánh của đầu tư giá trị, cuốn sách này đề xuất nền tảng cho một chiến lược đầu tư âm nhạc tập trung vào việc mua cổ phiếu định giá thấp.
  • "Bước đi ngẫu nhiên trên phố Walll" của Burton Malkiel: Cuốn sách này nhấn mạnh tính không thể dự đoán của thị trường và đề xuất một hướng tiếp cận đầu tư bị động, sử dụng quỹ chỉ số.
  • "Cổ phiếu cho dài hạn" của Jeremy Siegel: Cuốn sách này nhấn mạnh lịch sử lợi nhuận của thị trường chứng khoán và bảo vệ cho việc đầu tư dài hạn.
  • "Trên đỉnh phố Wall" của Peter Lynch: Cuốn sách này chia sẻ những hiểu biết và chiến lược của một nhà đầu tư huyền thoại, tập trung vào việc xác định các công ty định giá thấp với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.