Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Các loại tài sản nào nên đầu tư

Các loại tài sản nên đầu tư phụ thuộc vào hoàn cảnh người của nhà đầu tư, chẳng hạn như mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian, dòng tiền, nguồn vốn và mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, một số loại tài sản nên đầu tư thông dụng có thể kể đến như : Gửi tiết kiệm, Vàng, Bất động sản, Cổ phiếu, Trái phiếu.

Lớp tài sản an toàn:

-          Gửi tiết kiệm: Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất và thuộc lớp tài sản an toàn. Tuy nhiên, nó thường không mang lại lợi nhuận cao.

-          Vàng: là một tài sản trú ẩn vô cùng an toàn giúp chống chịu trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế hay đồng tiền mất giá do lạm phát tăng phi mã. Tuy nhiên, vàng là một kênh có lợi nhuận khá thấp.

Lớp tài sản rủi ro trung bình:

-          Bất động sản: là một cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư và có khả năng tạo thu nhập từ tài sản cho thuê. Tuy nhiên, để đầu tư bất động sản thì ta cần một nguồn vốn đủ lớn và có thể có rủi ro thanh khoản.

Lớp tài sản rủi ro:

-          Trái phiếu: là các khoản vay mà nhà đầu tư cho một doanh nghiệp (nhà phát hành) vay để đổi lấy khoản thanh toán lãi định kỳ. Trái phiếu thường được coi là khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn, lợi nhuận thấp hơn cổ phiếu.

-          Cổ phiếu: Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư trở thành cổ đông và có khả năng kiếm được cổ tức và lãi vốn chênh lệch giá khi giá cổ phiếu tăng. Cổ phiếu thường được coi là một khoản đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao.