Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Các phương pháp đầu tư chứng khoán – Phong cách đầu tư nào phù hợp với bạn?

1. Chủ động và Bị động:

-          Chủ động: Chọn lựa từng cổ phiếu hoặc quỹ riêng lẻ (quỹ mở,…), mục tiêu vượt qua mức độ tăng trưởng của thị trường chung. Phù hợp với nhà đầu tư có thời gian tìm hiểu và quan sát thị trường.

-          Bị động: Bám sát diễn biến của các chỉ số thị trường thông qua quỹ chỉ số (ETF) hoặc quỹ thụ động, thường có chi phí quản lý thấp. Phù hợp với nhà đầu tư có ít thời gian quan sát thị trường.

2. Tăng trưởng và Giá trị:

-          Tăng trưởng: Tập trung vào cổ phiếu của các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao, ngay cả khi giá hiện tại tương đối cao. Phù hợp với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và khả năng chịu rủi ro cao.

-          Giá trị: Tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị thực của công ty, kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Phù hợp với nhà đầu tư kiên nhẫn và sẵn sàng nghiên cứu.

3. Thu nhập đều đặn: Ưu tiên các khoản đầu tư mang lại dòng thu nhập thường xuyên, chẳng hạn như cổ phiếu trả cổ tức cao hoặc trái phiếu. Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm dòng thu nhập ổn định.