Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Cách đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Những bước khởi đầu hành trình đầu tư cho các nhà đầu tư mới:

-          Xác định mục tiêu đầu tư rõ ràng: Nhà đầu tư muốn đạt được điều gì với khoản đầu tư này? Tăng vốn tích lũy, xây dựng quỹ hưu trí, hay tạo dòng thu nhập thụ động?

-          Đánh giá khả năng chi trả: Chỉ đầu tư số tiền nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất mát. Hãy nhớ, thị trường chứng khoán luôn biến động.

-          Kiểm tra mức độ chịu rủi ro: Nhà đầu tư là một người chịu được rủi ro cao hay trung bình hay thấp?

-          Lựa chọn tài khoản đầu tư phù hợp: Tài khoản môi giới, tài khoản hưu trí hay các loại tài khoản khác… mỗi loại sẽ có tính năng và mục đích riêng.

-          Nghiên cứu và chọn cổ phiếu: Đầu tư vào những doanh nghiệp nhà đầu tư hiểu rõ, tin tưởng vào tiềm năng phát triển của họ.

-          Theo dõi danh mục đầu tư và tái cân bằng: Theo thời gian, cơ cấu tài sản của nhà đầu tư sẽ cần được điều chỉnh để duy trì tỷ lệ phân bổ mong muốn.