Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Cách sử dụng margin hiệu quả và tránh rủi ro

Một số lưu ý để sử dụng margin hiệu quả và tránh rủi ro cho nhà đầu tư:

+ Hiểu rõ nguyên tắc hoạt động:

-          Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư "vay tiền" từ môi giới để mua chứng khoán

-          Chính các chứng khoán đó đóng vai trò "của chìm" bảo đảm cho khoản vay

-          Cẩn thận với margin call, yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thêm tiền hoặc bán chứng khoán nếu giá trị tài khoản giảm dưới mức nhất định.

+ Sử dụng công cụ quản lý rủi ro:

-          Đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) tự động bán chứng khoán khi giá chạm mức đặt trước, hạn chế thua lỗ tiềm ẩn.

-          Với cổ phiếu biến động mạnh, cân nhắc sử dụng đường trung bình động dài hạn để giảm nguy cơ kích hoạt lệnh cắt lỗ sớm.

+ Kỷ luật và đa dạng hóa là ưu tiên hàng đầu:

-          Có kế hoạch giao dịch rõ ràng, tránh quyết định do cảm xúc.

-          Đa dạng hóa danh mục đầu tư để phân tán rủi ro ra nhiều loại tài sản và ngành khác nhau.

+ Thận trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng:

-          Giao dịch ký quỹ khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.

-          Hiểu rõ rủi ro trước khi sử dụng ký quỹ.

-          Nghiên cứu kỹ lưỡng những khoản đầu tư tiềm năng.

-          Tham khảo chuyên gia tài chính để nhận lời khuyên cá nhân phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư.