Skip to main content

Học đầu tư

Cần bao nhiêu tiền mới có thể tham gia thị trường chứng khoán?

Số vốn đầu tư chứng khoán phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-          Mục tiêu đầu tư: Nếu đầu tư để sinh lời dài hạn, nhà đầu tư cần có số vốn lớn hơn để có thể tận dụng được các cơ hội thị trường.

-          Khả năng chấp nhận rủi ro:  Nếu chấp nhận rủi ro cao, nhà đầu tư có thể đầu tư với số vốn cao hơn.

-          Kiến thức và kinh nghiệm đầu tư: Nếu chưa có kinh nghiệm, nhà đầu tư nên bắt đầu với số vốn nhỏ để làm quen thị trường.

Một số gợi ý về số vốn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư mới:

-          Nhà đầu tư mới: Nên bắt đầu với số vốn dưới 100 triệu đồng để làm quen thị trường.

-          Nhà đầu tư trung cấp: Nên có số vốn từ 100-500 triệu đồng để có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư.