Skip to main content

Học đầu tư

Cần chuẩn bị gì trước khi đầu tư chứng khoán?

Một số bước cần chuẩn bị trước khi đầu tư chứng khoán

-          Đặt rõ mục tiêu đầu tư và sức chịu đựng rủi ro: Xem xét mục tiêu tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro để xác định đầu tư và khoảng thời gian phù hợp.

-          Tự học về thị trường chứng khoán: Tìm hiểu về các khái niệm đầu tư cơ bản, các loại cổ phiếu khác nhau và rủi ro của thị trường để đưa ra quyết định có thông tin.

-          Nghiên cứu về các cơ hội đầu tư: Phân tích nền tảng cơ bản của công ty và xu hướng thị trường để xác định các cổ phiếu triển vọng phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro.

-          Mở tài khoản giao dịch: Mở tài khoản tại một CTCK uy tín phù hợp với nhu cầu và chi phí của mình.

-          Bắt đầu với số vốn nhỏ và xây dựng dần dần: Bắt đầu với số vốn đầu tư nhỏ để có được kinh nghiệm và tránh rủi ro mất nhiều vốn.