Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Cắt lỗ - Nguyễn tắc "Sống còn" trong đầu tư

Cắt lỗ là một nguyên tắc quan trọng trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư chứng khoán. Nó được coi là "nguyên tắc sống còn" của nhà đầu tư, giúp bảo toàn nguồn vốn và tăng khả năng sinh lời.  Cắt lỗ là việc chấp nhận một khoản lỗ và chủ động quyết định bán ra một khoản đầu tư khi giá trị của nó giảm xuống dưới một mức nhất định. Mức giá cắt lỗ thường được xác định trước khi mua, dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp.

Cắt lỗ có những lợi ích sau:

-          Bảo toàn nguồn vốn: Khi giá của một khoản đầu tư giảm xuống, việc cắt lỗ sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế tối đa khoản lỗ, từ đó có thể tiếp tục đầu tư vào các cơ hội khác có tiềm năng sinh lời cao hơn.

-          Tăng khả năng sinh lời: Việc cắt lỗ giúp nhà đầu tư có thể tập trung vào các khoản đầu tư có triển vọng tốt hơn.

Nhũng lưu ý để cắt lỗ hiệu quả:

-          Xác định mức cắt lỗ trước khi mua: Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo việc cắt lỗ được thực hiện hợp lý.

-          Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ: Nhà đầu tư cần tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ đã đặt ra, ngay cả khi giá của khoản đầu tư đang có xu hướng phục hồi.

-          Không để cảm xúc chi phối: Việc cắt lỗ cần được thực hiện dựa trên phân tích kỹ thuật và các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, tránh để cảm xúc chi phối.