Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Cháy tài khoản chứng khoán là gì? Làm gì khi cháy tài khoản?

Cháy tài khoản là tình trạng nhà đầu tư thua lỗ và bị mất sạch khoản tiền đã đầu tư. Như vậy, trong trường hợp nhà đầu tư chỉ giao dịch chứng khoán chỉ bằng số tiền mà mình thực sự có thì khả năng tài khoản bị cháy đến mất sạch là rất thấp, từ đó chúng ta sẽ hiểu thuật ngữ cháy tài khoản này một cách hình tượng hơn với mức độ là tài khoản thua lỗ khá nhiều với mức thua lỗ trên 70% tổng tài khoản ban đầu.

Những bước nên làm khi cháy tài khoản:

-          Đánh Giá Thực Trạng: Kiểm tra giá trị hiện tại của danh mục đầu tư để nắm rõ mức độ thiệt hại.

-          Tìm Ra Nguyên Nhân: Phân tích các yếu tố dẫn đến thua lỗ, chẳng hạn như phương thức quản lý rủi ro hoặc điều kiện thị trường.

-          Nghỉ Ngơi Tạm Thời: Tránh đưa ra quyết định bốc đồng bằng cách tạm dừng giao dịch chủ động.

-          Xem Xét Lại Chiến Lược: Đánh giá lại mục tiêu đầu tư, khả năng chịu rủi ro và cách tiếp cận giao dịch của nhà đầu tư.

-          Tìm Kiếm Tư Vấn Chuyên Nghiệp: Tham khảo một chuyên gia tài chính để được đánh giá và hướng dẫn.

-          Tập Trung Vào Phục Hồi: Khám phá các cách thức để xây dựng lại danh mục đầu tư, chẳng hạn như điều chỉnh phân bổ tài sản hoặc cân nhắc chiến lược thay thế.

-          Rút Kinh Nghiệm: Ngẫm lại những bài học kinh nghiệm để cải thiện cách thức đầu tư trong tương lai.