Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng với tiền nhàn rỗi?

Quyết định liệu nhà đầu tư nên tiết kiệm tiền không sử dụng trong ngân hàng hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm mục tiêu tài chính của nhà đầu tư, khả năng chịu rủi ro và số tiền nhà đầu tư đang nói đến:

Ưu điểm:

-          An toàn và bảo mật: Ngân hàng là nơi an toàn để giữ tiền của nhà đầu tư.

-          Thanh khoản cao: Nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận tiền của mình khi cần, khác biệt so với một số loại đầu tư.

-          Hưởng lãi suất: Ngay cả trong tài khoản tiết kiệm cơ bản cũng có lãi suất, bảo vệ tiền của nhà đầu tư phần nào khỏi lạm phát.

Nhược điểm:

-          Lợi suất thấp: Lãi suất trên tài khoản tiết kiệm thường thấp, có nghĩa là tiền của nhà đầu tư có thể không tăng nhiều theo thời gian.

-          Chi phí cơ hội: Nhà đầu tư có thể tiềm ẩn có thể kiếm lợi nhuận cao hơn bằng cách đầu tư tiền của mình vào các tài sản khác nhau, như cổ phiếu hoặc trái phiếu,…

Các lựa chọn thay thế để xem xét:

-          Tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao: Các tài khoản này cung cấp lãi suất cao hơn so với tài khoản tiết kiệm thông thường.

-          Chuyển một phần tiền nhàn rỗi sang tài khoản đầu tư: Nếu nhà đầu tư có thời gian đầu tư dài hạn và thoải mái với một số rủi ro, nhà đầu tư có thể đầu tư tiền của mình vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản khác để có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn.