Skip to main content

Học đầu tư

Có nên tham gia các khóa học chứng khoán cho người mới bắt đầu?

Quyết định này phụ thuộc vào phong cách học, kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư. 3 quan trọng cần cân nhắc gồm:

+ Kiến thức hiện tại:

-          Nếu nhà đầu tư chưa từng đầu tư bao giờ, các khóa học sẽ cung cấp nền tảng vững chắc về các khái niệm và chiến lược cốt lõi.

-          Nếu nhà đầu tư đã có một số kiến thức cơ bản, nhà đầu tư có thể tự học hiệu quả thông qua nghiên cứu và thực hành độc lập.

+ Phong cách học: Khóa học cung cấp hướng dẫn có hệ thống, bài tập tương tác và tư vấn chuyên gia. Hãy cân nhắc xem định dạng này có phù hợp với cách học ưa thích của nhà đầu tư không.

+ Mục tiêu đầu tư: Khóa học có thể giúp nhà đầu tư phát triển các kỹ năng cụ thể, chẳng hạn như giao dịch chủ động hoặc giao dịch trong ngày (Day trading). Nếu nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, tự học có thể là đủ để đầu tư.