Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là gì? Có nên đầu tư ngắn hạn không?

Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là chiến lược mua cổ phiếu với mục đích bán trong vòng một năm trở xuống. Mục tiêu chính là tận dụng lợi thế từ những biến động giá ngắn hạn hoặc xu hướng thị trường.

Một số yếu tố nhà đầu tư nên xem xét khi đầu tư ngắn hạn:

-          Tiềm năng lợi nhuận nhanh: Đầu tư ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao hơn.

-          Yêu cầu quản lý chủ động: Chiến lược này đòi hỏi sự theo dõi sát sao diễn biến thị trường và sẵn sàng giao dịch thường xuyên.

-          Cân nhắc mục tiêu và khả năng chịu rủi ro: Xác định xem đầu tư ngắn hạn có phù hợp với mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư hay không.