Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đầu tư giá trị: Các nguyên tắc cơ bản dành cho nhà đầu tư mới

Đầu tư giá trị là một chiến lược tập trung tìm kiếm cổ phiếu hoặc các tài sản khác đang được giao dịch thấp hơn giá trị nội tại, hay giá trị thực của chúng. Mục tiêu của chiến lược này là mua những tài sản bị định giá thấp này và nắm giữ chúng cho đến khi thị trường nhận ra giá trị thực của chúng, dẫn đến tăng giá.

Những nguyên tắc cốt lõi cho nhà đầu tư mới:

-          Xác định cổ phiếu bị định giá thấp với biên an toàn cao: Sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá sức khỏe tài chính, tiềm năng thu nhập và tài sản của một công ty để tìm ra những công ty đang giao dịch dưới giá trị nội tại đáng kể.

-          Tư duy dài hạn: Đầu tư giá trị thường đợi thị trường có thời gian để điều chỉnh những định giá sai lầm.

-          Đi ngược xu hướng đám đông: Các nhà đầu tư theo giá trị thường tìm kiếm những tài sản không được ưa chuộng hoặc bị bỏ qua, thay vì chạy theo xu hướng thịnh hành.

-          Kiểm soát cảm xúc: Tránh các quyết định bốc đồng dựa trên biến động thị trường. Hãy tuân theo kế hoạch đầu tư của nhà đầu tư và tin tưởng vào phân tích của mình.