Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đầu tư tài chính là gì? Đầu tư như thế nào hiệu quả và an toàn?

Đầu tư tài chính bao gồm việc phân phối tiền (hoặc nguồn lực khác) với mục tiêu làm tăng gia tài của nhà đầu tư theo thời gian. Sự tăng trưởng này có thể đến từ thu nhập cố định được tạo ra bởi đầu tư hoặc từ sự tăng giá trị của nó.

Đầu tư an toàn và hiệu quả có một số nguyên tắc chính:

-          Hiểu rõ mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.

-          Đa dạng hóa: Phân bổ đầu tư vào các lớp tài sản khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản).

-          Tư duy dài hạn: Tập trung vào việc đầu tư đều đặn và giữ các khoản đầu tư qua những thăng trầm của thị trường.

-          Đầu tư sớm và đều đặn: Bắt đầu càng sớm và đầu tư càng đều đặn, hiệu ứng lãi kép càng mạnh.