Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đầu tư tăng trưởng là gì? Làm sao để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng

Đầu tư tăng trưởng là chiến lược ưu tiên đầu tư vào những công ty có tiềm năng tăng trưởng nhanh hơn thị trường chung. Mục tiêu chính là thu về mức gia tăng vốn đáng kể theo thời gian, ngay cả khi phải chấp nhận mức rủi ro cao hơn.

Cách lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng:

B1: Tập trung cổ phiếu tăng trưởng mạnh

-          Ưu tiên công ty tăng trưởng lợi nhuận mạnh: Đây là yếu tố then chốt dự báo tiềm năng trong tương lai.

-          Tập trung vào ngành tăng trưởng: Đầu tư vào các công ty thuộc những lĩnh vực có triển vọng sáng sủa.

B2: Đánh giá các yếu tố nội tại

-          Kiểm tra các chỉ số tài chính: Tìm kiếm biên lợi nhuận dồi dào, tỷ suất ROE cao và biểu hiện giá cổ phiếu tích cực.

-          Đánh giá lợi thế cạnh tranh: Xác định khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn của công ty, xem xét vị thế độc đáo của họ trên thị trường.

Lưu ý đến định giá: Cổ phiếu tăng trưởng thường có tỷ lệ P/E cao, nên cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa tiềm năng tăng trưởng và giá hiện tại.