Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đầu tư thụ động là gì? - Chiến lược dành cho nhà đầu tư mới

Đầu tư thụ động là phương pháp mua và nắm giữ các khoản đầu tư trong dài hạn, hạn chế tối đa hoạt động giao dịch. Mục tiêu chính là theo sát diễn biến của thị trường rộng rãi thông qua các chỉ số, thay vì cố gắng vượt trội thị trường bằng cách mua bán thường xuyên.

Cách đầu tư Thụ động:

-          Lựa chọn đầu tư quỹ chỉ số hoặc quỹ ETF theo dõi một chỉ số thị trường: như VN30, VN-INDEX,…

-          Đầu tư đều đặn, bất kể diễn biến thị trường: Bằng trung bình giá (DCA) ta có thể tận dụng cơ hội mua vào khi giá thấp và giảm bớt ảnh hưởng của biến động thị trường.

-          Nắm giữ khoản đầu tư trong dài hạn: thường vài năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Đầu tư thụ động là chiến lược dài hạn, đòi hỏi kiên trì và kỷ luật để gặt hái thành quả tối ưu.

Những lý do chiến lược này phù hợp cho nhiều nhà đầu tư mới:

-          Dễ dàng và ít tốn thời gian: Không cần nghiên cứu chuyên sâu hay giao dịch nhiều lần.

-          Chi phí thấp: Thường có phí quản lý thấp hơn so với các quỹ chủ động.

-          Đa dạng hóa: Tự động phân bổ danh mục đầu tư theo đúng tỉ trọng của chỉ số thị trường, giảm thiểu rủi ro tập trung.

-          Hiệu quả lịch sử cao: Trong dài hạn, thường vượt trội so với các quỹ chủ động.