Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Hiệu quả của Lãi kép

Lãi kép là khi tiền lãi kiếm được trong mỗi kỳ sẽ được cộng lại vào số tiền gốc của khoản đầu tư để tính lãi cho kỳ tiếp theo. Điều này có nghĩa là số lãi kiếm được sẽ tăng theo thời gian, vì nó được tích lũy trên một cơ sở ngày càng lớn hơn. Việc gộp lãi trong các kỳ xảy ra hàng năm, nửa năm, hàng quý, hàng tháng và thậm chí hàng ngày. Vì vậy, tần số gộp càng cao thì giá trị của khoản đầu tư càng tăng nhanh.

Lợi ích của lãi kép:

·       Lãi kép nhân số tiền với tốc độ nhanh hơn: Lãi kép tạo ra hiệu ứng cộng dồn, các khoản đầu tư ban đầu cộng với thu nhập kiếm được từ những khoản đầu tư đó cùng nhau tăng lên.

·       Thời gian càng dài, lãi kép càng càng lớn: Theo thời gian, lãi kép cộng dồn với tiền gốc ban đầu khiến lãi kép trong mỗi kỳ tiếp tiếp theo càng lớn.

Ví dụ: Nhà đầu tư có 1 tỷ VND gửi đầu tư với lãi suất 10%/năm.

Nếu nhà đầu tư không tái đầu tư và nhận lãi đơn thì sau 10 năm số tiền lãi của nhà đầu tư là 1 tỷ x10%x10 = 1 tỷ VND.

Nếu nhà đầu tư tái đầu tư để nhận lãi kép thì sau 10 năm số tiền lãi của nhà đầu tư là 1 tỷ x (1+10%)^10 – 1 tỷ = 1 tỷ 593,7 triệu VND

=> Như vậy ta có thể thấy rõ lợi ích của lãi kép vượt trội so với lãi đơn, nhất là khi thời gian càng dài khoảng cách 2 loại lãi càng lớn.