Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Khi nào nhà đầu tư nên bán cổ phiếu?

Trong lúc thuận lợi:

-          Chốt lời: Khi giá cổ phiếu đạt hoặc vượt mục tiêu, ta có thể bán để chốt lời.

-          Thay đổi cơ bản của doanh nghiệp: Giảm lợi nhuận, cạnh tranh gắt gao là những dấu hiệu cần xem xét bán cổ phiếu.

-          Cần tiền cho mục đích khác: như mua nhà, học phí, chi phí đột xuất có thể nên bán cổ phiếu.

-          Tìm thấy cơ hội đầu tư tốt hơn: Nếu thấy tiềm năng sinh lời cao hơn ở khoản đầu tư khác, ta có thể bán cổ phiếu hiện tại để đầu tư vào cơ hội mới.

Tránh rủi ro:

-          Cổ phiếu bị định giá quá cao: thì nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu đó để giảm rủi ro.

-          Giá cổ phiếu giảm và có thể tiếp tục giảm: thì bán cổ phiếu sẽ giúp bảo vệ vốn đầu tư.

-          Điều chỉnh tỷ trọng tài sản: Để duy trì phân bổ tài sản mong muốn thì có thể cần bán những cổ phiếu đã tăng giá quá nhiều.

-          Lý do cá nhân: Thay đổi về khả năng chịu rủi ro, mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cũng có thể khiến nhà đầu tư bán cổ phiếu.