Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Khi nào thì nên chốt lời và cắt lỗ trong đầu tư chứng khoán?

Thời điểm chốt lời:

-          Đạt giá mục tiêu: Bán khi cổ phiếu chạm giá ban đầu nhà đầu tư nhắm tới, dựa trên phân tích của nhà đầu tư.

-          Yếu tố cơ bản biến động: Thoát nếu triển vọng công ty xấu đi hoặc các yếu tố cơ bản suy yếu.

-          Tái cân bằng danh mục: Bán để duy trì tỷ trọng phân bổ tài sản mong muốn.

-          Biến động thị trường: Xem xét bán nếu thị trường tổng thể báo hiệu xu hướng giảm .

Thời điểm cắt lỗ:

-          Vi phạm lệnh cắt lỗ: Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức cắt lỗ định trước, hãy bán để bảo vệ vốn của nhà đầu tư.

-          Xuyên thủng hỗ trợ kỹ thuật: Thoát nếu cổ phiếu phá vỡ các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

-          Luận điểm đầu tư sai lầm: Bán nếu lý do nhà đầu tư mua cổ phiếu không còn đúng nữa.

-          Quản lý rủi ro: Cắt lỗ để ngăn những khoản lỗ nhỏ biến đổi thành lớn.