Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Lợi ích của đầu tư dài hạn trong giao dịch chứng khoán

Một số lợi ích của đầu tư chứng khoán dài hạn

- Hiệu suất vượt trội: Theo lịch sử, cổ phiếu thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với hầu hết các loại tài sản khác trong dài hạn. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài có nhiều khả năng thấy giá trị khoản đầu tư của họ tăng đáng kể.

- Giữ vững trước biến động thị trường: Thị trường chứng khoán có những thăng trầm trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó có xu hướng đi lên. Các nhà đầu tư dài hạn có thể vượt qua những biến động ngắn hạn này và hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng chung của thị trường.

- Thuế thu nhập từ vốn thấp hơn: Tại nhiều quốc gia, thuế thu nhập từ vốn dài hạn thấp hơn thuế thu nhập từ vốn ngắn hạn. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài có thể giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn.

- Ít tốn kém chi phí: Đầu tư dài hạn thường ít giao dịch hơn, dẫn đến chi phí giao dịch thấp hơn. Điều này có thể giúp nhà đầu tư tiết kiệm tiền theo thời gian.

- Lãi kép: Các nhà đầu tư dài hạn có thể tận dụng hiệu ứng lãi kép, tức là khi lợi nhuận được tái đầu tư và tạo ra thêm lợi nhuận. Điều này có thể dẫn đến mức tăng trưởng đáng kể theo thời gian.