Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp 4M của nhà đầu tư triệu phú Phil Town

  • Meaning - Hiểu kỹ: Đầu tư vào những doanh nghiệp nhà đầu tư hiểu và tin tưởng

=> Đặt cược vào những cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm rõ mô hình kinh doanh, đội ngũ lãnh đạo và triển vọng tăng trưởng. Hãy chọn những lĩnh vực và công ty mà nhà đầu tư am hiểu sâu sắc.

  • Moat - Con hào kinh tế: Tìm kiếm những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững để bảo vệ khỏi đối thủ cạnh tranh.

=> Tìm kiếm những "con hào" bảo vệ doanh nghiệp như thương hiệu mạnh, công nghệ độc quyền, hệ thống phân phối hiệu quả, quy mô kinh tế vượt trội, hoặc bất kỳ rào cản nào ngăn cản các đối thủ dễ dàng thâm nhập thị trường.

  • Management - Ban lãnh đạo: Đánh giá tính liêm chính và năng lực của đội ngũ lãnh đạo công ty.

=> Hãy tin tưởng vào đội ngũ điều hành có thành tích theo dõi tốt, uy tín cao, tầm nhìn chiến lược, và cam kết với giá trị cổ đông. Tránh xa những công ty có bê bối về quản trị hoặc lãnh đạo yếu kém.

  • Margin of safety - Biên an toàn: Mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại để giảm thiểu rủi ro.

=> Mua cổ phiếu khi giá thị trường thấp hơn đáng kể so với giá trị thật của doanh nghiệp dựa trên phân tích tài chính và triển vọng tương lai. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận.