Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Nên làm gì nếu khoản đầu tư không hoạt động tốt như mong đợi?

Dưới đây là một số việc nhà đầu tư có thể thực hiện nếu tài khoản đầu tư của nhà đầu tư không đạt được kết quả như mong đợi:

-          Giữ bình tĩnh và tránh ra quyết định dựa trên cảm xúc : Biến động thị trường là điều hiển nhiên,nhà đầu tư nên nhớ rằng tài khoản đầu tư là một dự án dài hạn. Hoảng loạn và bán các khoản đầu tư khi chưa đánh giá kĩ tình trạng của các khoản đầu tư sẽ gây ra thua lỗ.

-          Xem xét phân bổ tài sản: Đảm bảo rằng phân bố tài sản của nhà đầu tư phù hợp với sức chịu đựng rủi ro và mục tiêu đầu tư đã được đặt ra. Nếu nhà đầu tư không thoải mái với mức rủi ro, có thể tái cơ cấu danh mục đầu tư của mình.

-          Xem xét khung thời gian đầu tư: Nếu đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể chấp nhận được những sụt giảm ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, nếu giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư không nên chấp nhận các đợt sụt giảm của thị trường.

-          Đánh giá hiệu suất của từng khoản đầu tư cụ thể: Xác định các khoản đầu tư có hiệu suất kém và xem xét việc bán chúng nếu chúng không còn phù hợp với chiến lược hoặc triển vọng của nhà đầu tư.

-          Tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp: Nếu nhà đầu tư không chắc chắn về cách xử lý, tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính chuyên nghiệp luôn là một ý kiến tốt. Họ có thể giúp đánh giá tình hình và đưa ra các khuyến nghị dựa trên nhu cầu cụ thể của từng nhà đầu tư.