Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Nhà đầu tư có khả năng tài chính tốt nên chọn đầu tư chứng khoán hay bất động sản?

Nhà đầu tư có khả năng tài chính tốt nên cân nhắc cả hai kênh đầu tư là chứng khoán và bất động sản. Mỗi kênh đầu tư đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với những mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của nhà đầu tư.

Chứng khoán

+ Ưu điểm:

-          Khả năng sinh lời cao, trung bình từ 10-20%/năm.

-          Tính thanh khoản cao, có thể mua bán nhanh chóng.

-          Có thể đầu tư với số vốn nhỏ.

+ Nhược điểm:

-          Rủi ro cao, có thể dẫn đến thua lỗ.

-          Yêu cầu kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường.

Bất động sản

+ Ưu điểm:

-          Khả năng sinh lời ổn định, trung bình từ 5-10%/năm.

-          Có thể tạo ra dòng tiền thu nhập thụ động từ việc cho thuê.

-          Tính thanh khoản thấp hơn chứng khoán nhưng vẫn có thể bán được trong thời gian ngắn.

+ Nhược điểm:

-          Rủi ro trung bình, có thể dẫn đến thua lỗ nếu thị trường bất động sản đi xuống.

-          Yêu cầu vốn đầu tư lớn hơn chứng khoán.

-          Tính thanh khoản thấp hơn.