Skip to main content

Tư duy quản trị rủi ro

Những rủi ro khi đầu tư trái phiếu mà nhà đầu tư cần chú ý

Các rủi ro gián tiếp:

-          Rủi ro lãi suất: Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ nếu nhà đầu tư bán trước khi đáo hạn.

-          Rủi ro tín dụng: Người phát hành có thể vỡ nợ, không thanh toán lãi hoặc gốc, dẫn đến khả năng mất vốn đầu tư.

-          Rủi ro lạm phát: Nếu lạm phát vượt quá lợi suất trái phiếu, sức mua của nhà đầu tư có thể giảm.

Các rủi ro trực tiếp:

-          Rủi ro thanh khoản: Một số trái phiếu có thể khó bán nhanh chóng mà không bị giảm giá, đặc biệt là trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp hoặc thời hạn dài.

-          Rủi ro bị ép bán lại (Call): Bên phát hành có thể có quyền "call" hoặc mua lại trái phiếu trước hạn, buộc nhà đầu tư phải tái đầu tư với lãi suất thấp hơn

-          Rủi ro tái đầu tư: Khi trái phiếu đáo hạn, nhà đầu tư có thể phải tái đầu tư với lãi suất thấp hơn nếu lãi suất đã giảm.