Skip to main content

Tư duy quản trị rủi ro

Những rủi ro trong đầu tư chứng khoán và cách hạn chế

Trong đầu tư chứng khoán, ta sẽ luôn thường trực 2 rủi ro đầu tư chính là Rủi ro hệ thống và Rủi ro phi hệ thống.

Rủi ro hệ thống: là những rủi ro gây ra bởi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, như là các sự kiện chính trị, suy thoái kinh tế, biến động lãi suất, tỷ giá,.. Các sự kiện này tác động đến toàn bộ thị trường, thường không thể dự đoán và khó tránh khỏi. Dưới đây là một số loại rủi ro hệ thống:

+ Rủi ro thị trường: Đây là nguy cơ toàn bộ thị trường cổ phiếu đi xuống, khiến giá trị đầu tư của nhà đầu tư sụt giảm. Cách hạn chế:

-          Đa dạng hóa danh mục đầu tư.

-          Đầu tư dài hạn.

+ Rủi ro lạm phát: Giá trị thực của khoản đầu tư bị bào mòn theo lạm phát. Cách hạn chế:

-          Đầu tư vào tài sản chống lạm phát: Chẳng hạn như cổ phiếu hoặc bất động sản, vốn có xu hướng tăng giá theo đà lạm phát.

+ Rủi ro lãi suất: Khi lãi suất tăng, thị trường chứng khoán nói chung có xu hướng giảm. Cách giảm thiểu.

-          Đa dạng hóa: Đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, không chỉ riêng cổ phiếu, chẳng hạn như bất động sản hoặc hàng hóa, có thể chịu đựng tốt hơn trong môi trường lãi suất khác nhau.

-          Tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng: Các công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh thường ít nhạy cảm hơn với những thay đổi của lãi suất.

Rủi ro phi hệ thống: là loại rủi ro chỉ tác động đơn lẻ lên một hoặc một nhóm nhỏ các công ty. Loại rủi ro này do các yếu tố nội tại của công ty gây ra và nó có thể kiểm soát được. Dưới đây là một số loại rủi ro phi hệ thống:

+ Rủi ro kinh doanh của công ty: Nguy cơ một công ty cụ thể hoạt động kém hiệu quả, ngay cả khi thị trường chung vẫn tích cực. Cách giảm thiểu:

-          Nghiên cứu kỹ lưỡng các công ty: Hiểu rõ tình hình tài chính, triển vọng tương lai trước khi quyết định đầu tư.

-          Cân nhắc quỹ chỉ số (index fund): Loại quỹ này bám sát một chỉ số thị trường rộng, giảm rủi ro phụ thuộc vào thành quả của từng công ty riêng lẻ.

+ Rủi ro thanh khoản: Khó khăn trong việc bán nhanh một khoản đầu tư với giá hợp lý. Điều này có thể xảy ra do khối lượng giao dịch thấp. Cách giảm thiểu:

-          Đầu tư vào tài sản thanh khoản: Chọn cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao.

-          Xây dựng danh mục đa dạng: Phân bổ khoản đầu tư giữa các loại tài sản khác nhau để tránh tập trung quá nhiều vào các tài sản không thanh khoản.

+ Rủi ro tín dụng: Khả năng công ty phát hành chứng khoán không đáp ứng được nghĩa vụ trả nợ. Cách giảm thiểu:

-          Đầu tư vào công ty chất lượng cao: Chọn trái phiếu hoặc cổ phiếu được phát hành bởi các công ty có xếp hạng tín dụng tốt.

-          Theo dõi khả năng tín dụng: Theo dõi tình hình tài chính của các khoản nợ của công ty.