Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Phân bổ tài sản là gì

Phân bổ tài sản là một khía cạnh quan trọng của chiến lược đầu tư, liên quan đến việc chia danh mục đầu tư thành các lớp tài sản khác nhau, như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và tương đương tiền mặt. Việc đa dạng hóa này giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách cân bằng giữa những lợi nhuận và thiệt hại tiềm ẩn từ các lớp tài sản khác nhau.

Gợi ý cách phân bổ tài sản:

Phân bổ tài sản lý tưởng phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro, thời gian đầu tư và mục tiêu tài chính của mỗi người. Một người trẻ tuổi với thời gian đầu tư lâu dài có thể phân bổ một phần lớn của danh mục cho cổ phiếu với tiềm năng sinh lợi cao nhưng cũng rủi ro cao. Ngược lại, một người lớn tuổi có thể ưu tiên sự ổn định và phân bổ nặng về các tài sản như trái phiếu, tiền tiết kiệm,… cung cấp lợi nhuận thấp hơn nhưng cũng ít rủi ro hơn.